Lựa Chọn Đơn Vị Thu Mua Phế Liệu Hợp Kim Giá Cao Trên Toàn Quốc

Thu Mua Phế Liệu Hợp Kim

Hợp kim chính là một hợp chất rắn giữa các nguyên tố kim loại với nhau hoặc giữa nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim. Do đó hợp kim cũng có các tính chất đặc trưng ưu việt của kim loại chẳng hạn như: dẻo, có ánh kim, có tính dẫn điện và…

Thu Mua Phế Liệu Chì uy tín trên toàn quốc – giá cạnh tranh

Thu Mua Phế Liệu Chì

Phế Liệu Chì được phân loại thành nhiều loại khác nhau, có thể là chì nguyên chất, có thể là chì dạng phế liệu, chì dẻo, chì cục, chi khô, chì nước,… Chì nguyên chất sẽ có giá cao nhất. Chì nguyên chất có thể là vụn chì từ sản xuất, hàng lỗi kiểu, bột…